بـ ران ــا

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

درماه رمضان نفس امّاره خود را به طناب دار آویزان کنید!!!

۲۷ نظر ۳۱ تیر ۹۲ ، ۰۷:۰۰

۲۶ نظر ۲۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۳۰

حجاب زیباست تا زمانی که خود را حفظ کردی بی انتهایی اما زمانی که حجابها کنار رفتند تکراری میشوی.

۲۶ نظر ۲۷ تیر ۹۲ ، ۰۱:۱۷
۱۱ نظر ۲۴ تیر ۹۲ ، ۲۲:۰۷
۲۶ نظر ۲۳ تیر ۹۲ ، ۲۱:۰۰

۵ نظر ۲۳ تیر ۹۲ ، ۲۰:۳۰
۲۰ نظر ۲۲ تیر ۹۲ ، ۰۷:۰۰

پست ثابت

"((خداوند صاحب عفو است و گذشت را دوست دارد))"

*هرکس که تو را اذیت کرد تو بجای او برایش استغفار کن* 

۲۵ نظر ۲۲ تیر ۹۲ ، ۰۰:۴۹

به نظر شما دلیل این صفا و یکرنگی چه بوده؟

به نظر شما چرا این یکرنگی و همدلی کــمـرنـگـــ شده؟

بنظر تون یکی از دلایل این نیست که ولـایـــتــ پــذیــری کمرنگ شده است؟

شــهدا همه یک صدا بدون چـــونــــ و چـــــرا مدافع ولایت بودند...

راه درمان چیست؟؟؟

شما دوستان راه درمان را مطرح کنید.

یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

۱۷ نظر ۲۱ تیر ۹۲ ، ۰۹:۰۰
۱۳ نظر ۲۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۰۷