بـ ران ــا

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰ نظر ۲۷ تیر ۹۴ ، ۰۴:۰۷

عدو خواست نقطه ضعفش بچیند

بیچاره، ندانست علی نقطه ندارد

۰ نظر ۱۶ تیر ۹۴ ، ۰۳:۱۰مدت زمان: 5 دقیقه 19 ثانیه

دریافت

۳ نظر ۰۳ تیر ۹۴ ، ۰۱:۰۶