بـ ران ــا

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

قضاوت با خدا

.همین که خدا هست کافیست

      .خداوند محبت هست ... بنام محبت

                            .در دفتر دلت نام خدا را حک کن

                                       .و خدایی که در این نزدیکیست

                                                    .تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

و و و ...

خدا قضاوت میکند

نه بنده و نه بنده دیگری

                                  البته اگر بنده باشیم

در پناه خدا

عاقبتمون بخیر

........................................

راستی

به تمسخر گرفتن دیگران کار درستی نیست

حواست باشه برادر

۰ نظر ۱۸ شهریور ۹۵ ، ۰۲:۵۲