بـ ران ــا

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسول الله» ثبت شده است

۱۰ نظر ۱۴ آبان ۹۲ ، ۱۵:۱۵

به همان اندازه که نداشتن بصیرت و کوردل بودن، بد و نشانه عقب ماندگی ذهنی

ومعرفتی است، بینا دلی موهبتی الهی به شمار می رود و توفیقی که نصیب

هر کس شود، بازتر حقایق هستی را می بیند و آن سوی دیوار محسوسات را هم

تماشا می کند و به نوعی شهود می رسد.

۲۰ نظر ۳۰ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۰۱

حال که خدا در قلب های خاشع جا دارد و سنگ دلی، انسان را از خدا دور می سازد

چه کنیم که این گوهر را بدست آوریم؟

۱۱ نظر ۲۷ مرداد ۹۲ ، ۱۴:۵۵