بـ ران ــا

۱۱ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

جواد مقدم
حجم: 5مگابایت
۱۱ نظر ۲۷ دی ۹۲ ، ۰۰:۳۱

سلام

عید بر همه شما دوستداران حضرت بقیه الله الاعظم(عج) مبارک باد.

۲۸ نظر ۲۱ دی ۹۲ ، ۱۷:۲۳

اهل روضه

دریافت

***

حسـیـنـــــ (ع)

اشک

۳ نظر ۱۹ دی ۹۲ ، ۱۷:۱۹

تا الان با دعای چه کسی بوده که ما دراین راهیم؟؟؟

السلام علیک یا فاطمه الزهرا(س)

{مادر}

۶ نظر ۱۸ دی ۹۲ ، ۱۰:۱۵

ما در سایه رحمت چه کسی هستیم!؟

۱۷ نظر ۱۴ دی ۹۲ ، ۲۳:۵۷

قابل توجه دوستان 

ازاین به بعد در قسمت {{ امــ خوبیها ــام }} در بالای وب توجه داشته باشید و از مطالب آن

بهره مند شوید.

***

مهدی جان دوستت دارم

۲ نظر ۱۴ دی ۹۲ ، ۱۴:۰۵

پیراهن سیاه زتن دور میکنیم
آن را ذخیره ی قبرو قیامت میکنیم
اجر دوماه گریه ی برغربت حسین
تقدیم مادرش از ره دور میکنیم
پیامبر فرمود: هرکس پایان ماه صفر را خبردهد بهشت براو واجب است.
ربیع الاول مبارک...

۱۳ نظر ۱۲ دی ۹۲ ، ۲۲:۱۲

   شهادت امام مهربان بر همه شما مهربان دلان تسلیت باد

سلام مهربان

من قطره ام

قطره ای از باران

قطره ای در امواج پر تلاطم دریای حرمت

همانم همان قطره ای که در حرمت بارانیست...

مهربان دستم را گرفتی !!!

قطره بودم بارانیم کردی...

آمدم لب به گوشت وا کردم فکر نمیکردم که گوش فرا دهی اما ...

مهربانا گوش دادی و ... دادی !

مهربون بحق جوادت ، بحق مادر ...   اشک 

میدونم امروزم میشنوی 

 

۱۵ نظر ۱۱ دی ۹۲ ، ۱۰:۰۳

سالروز 9 دی گرامی باد

و درود خدا بر رهبرم

امام خامنه ای


دریافت

جواد مقدم

حجم: 3.19

***

ﺗﺮاﻧﻪ ی ﻋﺸﻖ/ ﺑﮫﺎﻧﻪ ی ﻋﺸﻖ/ ﺗﻮﻣﯿﺮاث ﺟﺎوداﻧﻪ ی ﻋﺸﻖ
ز دﯾﺪه ﻧﮫﺎن/ اﻣﯿﺮﺟﮫﺎن/ ﺑﻪ دور ﺗﻮ ﮔﺮدم اﻣﺎم زﻣﺎن
- ﻣﺠﻨﻮن/ﻟﯿﻼی ﻣﻦ دوری/ ای وای ﻣﻦ ﺳﻮزان/ ﻏﻢ ھﺎی ﻣﻦ/ﻣﯽ ﻣﯿﺮم
- ﻧﺎﻟﻪ/ ﺧﯿﺰد از ﺟﺎن دل ﺷﺪ/ ﻏﺮق طﻮﻓﺎن اﺷﮑﻢ/ھﻤﭽﻮن ﺑﺎران/ ﻣﯽ ﻣﯿﺮم


***************ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﯾﻮﺳﻒ زھﺮا ﺑﯿﺎ*******************


ھﻤﻪ ﻏﺰﻟﻢ/ ﻋﺰﯾﺰ دﻟﻢ/ ﺑﯿﺎ و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ اﻟﻌﺠﻠﻢ
ﺳﺮود ﺑﮫﺎر/ ﺑﯿﺎ ﺗﻮﻧﮕﺎر/ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮد دل از ﺗﻮ ﻗﺮار/ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﮫﺎر
- ﺑﯽ ﺗﺎ/ ﺑﻪ روی ﺗﻮ ﺣﯿﺮان/ در ﮐﻮی ﺗﻮ ﻋﻄﺮ/دﻟﺠﻮی ﺗﻮ/ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ
- ھﺴﺘﯽ/ دﻟﺪار ﻣﻦ آﻗﺎ/ ﻏﻤﺨﻮار ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺎ/ل زار ﻣﻦ/ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ


***************ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﯾﻮﺳﻒ زھﺮا ﺑﯿﺎ*******************


ﺗﺒﺴﻢ ﺗﻮ/ ﺗﮑﻠﻢ ﺗﻮ/ دﻟﻢ ﺷﺪه ﻏﺮق/ ﺗﺮﺣﻢ ﺗﻮ
ﺣﯿﺎت ﻣﻨﯽ/ ﻣﻤﺎت ﻣﻨﯽ/ ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت ﻣﻨﯽ
- ھﺴﺘﻢ/ دﻟﺨﻮن ﺗﻮ از ﻏﻢ/ﻣﺤﺰون ﺗﻮ ﻣﻮﻻ/ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﻮ/آواره
- از ﭼﻪ/ ﭘﻨﮫﺎن روﯾﺖ ﭼﺸﻤﻢ/ ھﺮ دم ﺳﻮﯾﺖ ﺣﯿﺮا/ﻧﻢ در ﮐﻮی ﺗﻮ/ آواره
***************ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﯾﻮﺳﻒ زھﺮا ﺑﯿﺎ*******************


ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن (ﻋﺞ)

۹ نظر ۰۸ دی ۹۲ ، ۲۳:۵۷

امشب ما رو از دعای خیر فراموش نکنید

دریافت

حجم : 2/27 مگابایت

سخنرانی

شاید بی ربط 

*********

ای پیک راستان خبر یار ما بگو

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

***

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

با یار آشنا سخن آشنا بگو

۲۰ نظر ۰۵ دی ۹۲ ، ۱۲:۳۱